Taimistoviljelijät–Planskoleodlarna ry
Viljatie 4 C, 00700 Helsinki
sähköposti: taimistoviljelijat@puutarhaliitto.fi

Toiminnanjohtaja Jyri Uimonen
puh. 040-827 4833
sähköposti: jyri.uimonen@puutarhaliitto.fi

Puheenjohtaja Tomi Tahvonen
Taimitie 40
10420 Pohjankuru
puh.0207-424 570
fax. 019-245 4550
sähköposti: tomi.tahvonen@tahvoset.fi  Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1        Rekisterin nimi

Taimistoviljelijät ry:n asiakasrekisteri

2        Rekisterinpitäjä

Nimi:                                   Taimistoviljelijät-Plantskoleodlarna ry
Verkkosivut:                      
www.taimistoviljelijat.fi

Osoite:                                Viljatie 4 C, 00760 Helsinki
Puh.                                    09 5841 6550

Sähköposti:                         taimistoviljelijat@puutarhaliitto.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi:                                   Jyri Uimonen
Osoite:                                Viljatie 4 C, 00760 Helsinki
Puh.                                     09 5841 6550
Sähköposti:                         jyri.uimonen@puutarhaliitto.fi

3        Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisteri koostuu, kun asiakas tekee tilauksen Taimistoviljelijöille. Asiakasrekisteriin tallennetaan nimi, postiosoite ja mahdollinen laskutusosoite sekä tilatut tuotteet ja laskutuksen tiedot sekä asiakkaan mahdollisesti ilmoittama puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

4        Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina laskutuksen vaatimat yhteystiedot, eli täydellinen nimi ja kotipaikka.  Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot:

Tilaajan yhteystiedot (postiosoite, puhelin, sähköposti ja Y-tunnus)

Maksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)

5        Rekisterin tietolähteet

Asiakasrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan asiakkaan tilauksen tai maksullisiin tilaisuuksiin ilmoittautumisen kautta.

6        Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle

7        Rekisterin suojauksen periaatteet

1) Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain yhdistyksen sihteerillä.

2) Sähköinen asiakas- ja jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Taimistoviljelijät ry ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan palomuurilla.

8        Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa rekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

Asiakasrekisterin tiedot säilytetään hyvän kirjanpitokäytännön mukaisesti. Vaadittaessa tiedot poistetaan, mikäli lainsäädäntö ei edellytä niiden säilyttämistä.

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1        Rekisterin nimi

Taimistoviljelijät ry:n jäsenrekisteri

2        Rekisterinpitäjä

Nimi:                                   Taimistoviljelijät-Plantskoleodlarna ry
Verkkosivut:                      
www.taimistoviljelijat.fi

Osoite:                                Viljatie 4 C, 00760 Helsinki
Puh.                                    09 5841 6550

Sähköposti:                         taimistoviljelijat@puutarhaliitto.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi:                                   Jyri Uimonen
Osoite:                                Viljatie 4 C, 00760 Helsinki
Puh.                                     09 5841 6550
Sähköposti:                         jyri.uimonen@puutarhaliitto.fi

3        Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Jäsenrekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Jäseneksi hyväksytään vain yrityksiä.

4        Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat yhteystiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.  Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot:

Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)

Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimenkuva, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta)

Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)

5        Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan yrityksen ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

6        Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle

7        Rekisterin suojauksen periaatteet

1) Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain yhdistyksen sihteerillä.

2) Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Taimistoviljelijät ry ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan palomuurilla.

8        Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa jäsenrekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.