Tiedote 23.5.2018 

Tänä keväänä aurinkoinen ja kuiva sää rasittivat ikivihreitä
kasveja poikkeuksellisen voimakkaasti. Ankaran kevätahavan jäljet näkyvät nyt,
kun kevään kasvu on käynnistynyt.Nyt kevätahavan aiheuttamat vauriot näkyvät havupuiden ja
–pensaiden voimakkaana ruskettumisena. Tyypillisesti kasvien etelän puoleiset
auringolle alttiit sivut ovat kuivuneet. Ahavan vaikutus näkyy selvästi siten,
että lumirajan alapuolella olleet versot ovat terveen vihreitä. Huhtikuun kuiva
ja tuulinen jakso sattui tosin ikävään aikaan, sillä lumen sulaessa ja havukasvien
ollessa vielä lepotilassa routaisessa maassa niiden juuristo ei pystynyt
toimittamaan latvukseen uutta vettä haihtuneen tilalle.Kestävinä pidetyt kuuset, pihdat, männyt, tuijat ja katajat
ovat kärsineet lähes koko maassa. Tuho on koetellut kaiken ikäisiä havukasveja.
Erityisen ankaraa se on kuitenkin ollut nuorilla istutuksilla. Tämä näkyy selvästi
metsissäkin, missä avoimilla paikoilla nuoret luontaisestikin lisääntyneet puut
ovat ruskettuneet.Ahavan aiheuttamien vaurioiden vakavuus vaihtelee. Osa
kasveista on kuivunut kokonaan kuoliaiksi. Osalla vauriot ovat lievempiä ja ne
korjautuvat muutamien vuosien kuluessa, sillä hengissä säilyneet versot tekevät
uutta vuosikasvua peittämään kuihtuneita oksia. Jälkiviisautena voi sanoa, että
ikivihreiden kasvien suojaaminen varjostusverkoilla ja –kankailla olisi ollut
jälleen ehdottoman välttämätöntä.