Euroopan
taimitarhajärjestö ENA:n 25-vuotisjuhlapuu istutettiin Hermanninpuistoon


European Nurserystock
Association ENA juhlisti 25-vuotistaivaltaan istuttamalla 25 puuta eri puolille
Eurooppaa samana päivänä 19.10. Järjestö halusi tällä tavoin tuoda esille
puiden suuren merkityksen viheralueilla ja erityisesti kaupunkiympäristössä.
Kaksikymmentäviisi puuta edustavat järjestön juhlavuotta ja kertoo samalla,
kuinka monta miljardia tainta on kasvatettu Euroopan taimitarhoilla viimeisen
25 vuoden aikana.Suomessa juhlapuu
istutettiin rakenteilla olevaan Hermanninpuistoon Helsinkiin. Kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen totesi, että o
n hienoa, että Helsinki on tällä tavoin
mukana Euroopan-laajuisessa aloitteessa ja voituoda samalla esille, että
Helsinki on Euroopan vihrein pääkaupunki. Kaupungin puistot ja viheralueet ovat
kaupunkilaisille tärkeä osa Helsinkiä ja sen lähiluontoa.
  Nyt istutettu metsälehmus tulee ilahduttamaan
Hermanninpuiston nykyisiä ja tulevia käyttäjiä.-Helsingin kaupungilla on pitkä ja merkittävä historia
puistojen rakentajana. Kaupungista löytyy eri aikakausien puistotyylit ja
suosikkikasvit. Helsingillä on merkittävä rooli näiden eri aikakausille
tyypillisten puisto- ja muiden koristekasvien käytön ylläpitäjänä. Kaupunkipuut
ovat merkittävä osa tätä perinteen säilyttämistä. Se on hieno tapa tuoda esille
eri kaupunginosien omaa luonnetta, muistutti Jussi Pajunen.Viherympäristöliiton pääsihteeri Seppo Närhi muistutti, että
yhä useammat tutkimukset osoittavat, että kaupungistumisen edistyessä
lähiviheralueiden merkitys kasvaa. Viheralueiden pitää olla saavutettavissa,
korkeintaan kävelymatkan etäisyydellä kodista. Viheralueilla,
virkistysalueilla, metsillä on vaikutusta henkiseen hyvinvointiin, henkiseen ja
fyysiseen terveyteen, stressistä elpymiseen sekä mm. kaupunkien
vetovoimaisuuteen.Taimitarha-ala on suuri tekijä EuroopassaTaimistoviljelijät ry
on ollut Suomesta mukana ENA:ssa 2000-luvun alusta lähtien. Tällä hetkellä
ENA:aan kuuluu 19 jäsenmaata. ENA:n jäsenjärjestöihin kuuluu Euroopassa 17 000
taimitarhaa, jotka kasvattavat monivuotisten kasvien taimia yli 100 000
hehtaarilla ja työllistävät yli 100 000 henkilöä. Suomessa on 100 päätoimista
taimitarhaa, jotka kasvattavat monivuotisten hyöty- ja koristekasvien taimia
400 hehtaarilla. Taimitarhatuotannon arvo on 34 miljoonaa euroa ja alan
työllistävä vaikutus on 480 henkilötyövuotta.ENA:n jäsenet
kunnioittavat juhlaistutuksellaan kaikkia taimistoviljelijöitä kautta aikojen
alkaen muinaisista kulttuureista nykyajan huippuosaajiin. Taimitarhaviljelyn
pitkän historian aikana ammattikunta on kokeillen kehittynyt nykyiselle
tasolleen ja tuottaa kaikkialle viihtyisää ja terveellistä ympäristöä.Jokaisella taimella on
tarinansa. Kun pihaan tai puistoon istutetaan taimi, on siihen liittynyt
taitoa, tietoa ja monen ammattilaisen työtä. Ketju on alkanut
kasvinjalostajasta tai erikoismuodon löytäjästä ja jatkunut
taimistoviljelijälle, joka on lisännyt ja kasvattanut taimia niin, että ne ovat
valmiita toimitettavaksi istutuksiin ja selviämään avarassa maailmassa.Metsälehmus ’Greenspire’Juhlapuuksi istutetun
metsälehmuksen, Tilia cordata

’Greenspire’ on kasvattanut Joroisissa Taimisto Huutokoski, joka lahjoitti sen Hermanninpuistoon.
Greenspire-lajike on tavanomaista metsälehmusta kapeakasvuisempi. Sen oksat
ovat
 ylöspäin suuntautuneet ja latvus on
muodoltaan kartiomainen. Greenspire-lehmus sopii erinomaisesti katupuuksi. Euroopan
Taimitarhajärjestö ENA:n 25-vuotisjuhlapuun istuttivat Helsingin
kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, 
Viherympäristöliiton pääsihteeri Seppo Närhi ja Puutarhaliiton
toimitusjohtaja Timo Taulavuori.